2364

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

استند پذیرایی دوطبقه

استند پذیرایی دوطبقه

استند پذیرایی دو طبقه

کد محصول 2364

بدنه فلزی با کفه های حصیری

ارتفاع کل 37 سانتی متر

قطر حصیرها 17 سانتی متر

  • دسترسی:تمام شده
98,000 تومان

98,000 توماناطلاعات بیشتر