ست صبحانه خوری ۱۹ تکه

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

ست صبحانه خوری ۱۹ تکه

ست صبحانه خوری ۱۹ تکه

ست صبحانه خوری ۱۹ تکه

کد محصول 100202

سرامیکی

شامل:

دو بشقاب بزرگ

دو بشقاب کوچک

دو فنجان و نعلبکی

یک قوری و وارمر

دو ظرف تخم مرغ

یک قندان

دو کاسه

دو ظرف سرو

  • دسترسی:تمام شده
380,000 تومان

380,000 توماناطلاعات بیشتر