جا قاشقی

شبکه ای لیست

مشاهده همه 2 نتیجه

جا قاشقی طرح پارچ

جا قاشقی طرح پارچ

جا قاشقی طرح پارچ

کد محصول 100111

ارتفاع کل 15 سانتی متر

سرامیکی

  • دسترسی:تمام شده
48,000 تومان

48,000 توماناطلاعات بیشتر

جاقاشقی انگلیش هوم

جاقاشقی انگلیش هوم

جاقاشقی انگلیش هوم

کد محصول 100124

ارتفاع ۱۳ سانتی متر
قطر دهانه ۹ سانتی متر
رنگ ثابت

  • دسترسی:تمام شده
115,000 تومان

115,000 تومانانتخاب گزینه ها