بانکه روستیک

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

بانکه روستیک طرح کیچن

بانکه روستیک طرح کیچن

کد محصول 2219

ارتفاع سایز بزرگ بدون احتساب درب ۱۵ سانتی متر
ارتفاع سایز متوسط بدون احتساب درب ۱۳ سانتی متر
ارتفاع سایز کوچک بدون احتساب درب ۱۰ سانتی متر

  • دسترسی:در انبار
26,000 تومان35,000 تومان

26,000 تومان35,000 تومانانتخاب گزینه ها