استند پذیرایی دو طبقه

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

استند پذیرایی دوطبقه

استند پذیرایی دوطبقه

استند پذیرایی دو طبقه

کد محصول 2364

بدنه فلزی با کفه های حصیری

ارتفاع کل 37 سانتی متر

قطر حصیرها 17 سانتی متر

  • دسترسی:تمام شده
98,000 تومان

98,000 توماناطلاعات بیشتر