استندمزه دوسایز،3020،استندمزه دوتایی

شبکه ای لیست

نمایش یک نتیجه

استند مزه دوسایز

استند مزه دوسایز

استند مزه دوسایز کد3020

صفحه فلزی
رنگ کوره ای

پایه چوبی

📏سایزبزرگ قطر 20 سانتی متر ارتفاع 18سانتی متر
📏سایز کوچک قطر 15سانتی متر ارتفاع 14سانتی متر

  • دسترسی:تمام شده
180,000 تومان

180,000 توماناطلاعات بیشتر